No cure no pay incasso

Eerst en vooral: in de overgrote meerderheid van de gevallen slagen wij erin om de verschuldigde bedragen te innen. Meer eerlijk is eerlijk: er zijn dossiers waarin dit niet kan, doorgaans omdat de klant gewoon geen geld heeft, insolvabel is.

Laat ons dit klaar en duidelijk stellen: in dit geval betaalt u niets, bent u ons niets verschuldigd. Dat uw geld niet krijgt is tenslotte al erg genoeg.

Maar wij gaan nog een stap verder: stel dat het normale incasso traject geen resultaat oplevert en we naar de rechtbank moeten stappen. Indien de rechter een vonnis velt in uw voordeel en met andere woorden de tegenpartij veroordeelt tot betaling van de kosten, kunnen we de gerechtskosten in principe op de tegenpartij verhalen. Wij laten de debiteur betalen, niet u! Maar zelfs dan loopt het soms mis, als zou blijken dat ondanks het vonnis toch geen inning mogelijk is. In dat geval worden de gerechtskosten normaal gesproken op u verhaald – maar niet bij ons! Wij nemen in dat geval alle eventuele gerechtskosten voor onze rekening en u betaalt niets: geen commissie, geen dossierkosten, geen gerechtskosten. Duidelijker kan de slogan no cure no pay niet zijn!

Bovenstaande regeling geldt bij onbetwiste facturen, met andere woorden als de debiteur de grond van de facturen niet bestrijdt. Voor betwiste dossiers geldt uiteraard een andere regeling: in dit geval spreken we immers technisch gezien niet meer over zuivere incasso maar over een juridisch geschil. Kleine betwistingen lossen we meestal zelf op, zonder meerkost. Gaat het om een belangrijke onenigheid, en moeten onze advocaten uitgebreide conclusies voor de rechtbank opmaken, dan krijgt u op voorhand een offerte, evenals een rapport over de slaagkansen. In sommige gevallen zullen we adviseren om de vordering te staken, in andere gevallen raden we u aan ervoor te gaan. U kunt altijd rekenen op een eerlijk advies, gestoeld op jarenlange ervaring. U bent dan volledig geïnformeerd om de meest aangewezen beslissing te nemen!

Bureau Lampaert (DCBL / Incasso-Team)  is een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.