Bureau Lampaert ( DCBL / Incasso-team) : invorderen van uw openstaande facturen tegen minimale kosten, maximaal resultaat.

Als bedrijfsleider zit u op rozen… de zaken gaan goed, al uw klanten betalen correct en op tijd, u hebt niets om u druk over te maken. Geen vuiltje aan de lucht dus… Was het maar waar ! Jammer genoeg wordt iedere zelfstandige en bedrijfsleider regelmatig met de realiteit geconfronteerd : onbetaalde rekeningen, openstaande facturen die ondanks herhaalde betalingsbeloftes niet worden betaald. Dergelijke praktijken zorgen niet enkel voor kopzorgen, zij kunnen daadwerkelijk uw bedrijf of organistie in de problemen brengen, ze kunnen de groei van uw bedrijf in de weg staan.

Op zekere dag verliest u uw geduld..... u schakelt een advocaat in. U merkt dat de erelonen al snel kunnen oplopen - vaak hoger dan het in te vorderen bedrag - en dat een gerechtelijke procedure lang duurt. Véél te lang..... zonder dat u stand van zaken weet in uw dossier.  In het ergste geval gaat uw klant in faling en draait u op voor de erelonen en gemaakte kosten...... U had gehoopt waar u recht op, u bent andermaal het slachtoffer.

Niets is erger dan te moeten betalen om uw centen niet te kunnen krijgen.

Bureau Lampaert kan u verschillende oplossingen aanbieden. 

ν  MUST BE PAID (opstart binnen de 5 dagen door de gerechtsdeurwaarder)

ν  2 INCASSO-AANMANINGEN (aansluitend de gerechtelijke procedure) / No Cure, No Pay

ν  2 HERINNERINGEN (in uw naam) + 2 INCASSO-AANMANINGEN (aansluitend de gerechtelijke procedure) / No Cure, No Pay

MUST BE PAID

 Bureau Lampaert schakelt direct een gerechtsdeurwaarder  in om een aanmaning-dagvaarding (de ios-procedure) te betekenen. Bij gebrek aan betaling wordt na een vijftal weken een proces-verbaal van niet-betwisting betekend (uitvoerbaar vonnis).

Werkwijze

- Het betreft een niet-betwist dossier bij een b-2-b transactie.

- De gerechtsdeurwaarder checkt de solvabiliteit van uw klant. Als deze dubieus blijkt hanteren we de gewone werkwijze. 

- De gerechtsdeurwaarder dient de aanmaning-dagvaarding en proces-verbaal van niet-betwisting te betekenen. U dient voor deze kosten provisie te betalen. Bij voldoende solvabiliteit van tegenpartij recupereert u deze kosten. Deze kosten zijn de wettelijke tarieven dewelke de gerechtsdeurwaarders hanteren, dit bedrag wordt verhoogd met de kosten voor aanleg en controle van uw dossier via een advocaat. Deze geeft in voorkomend geval een positief advies.

De tarieven (exl. btw)

Indien het in te vorderen bedrag tussen de 0 -100 € ligt wordt 89.39 € gerekend voor de aanmaning-dagvaarding. Voor het proces-verbaal van niet-betwisting is dit 21,43 €.

Indien het in te vorderen bedrag tussen de 101 - 300 € ligt wordt 103.58 € gerekend voor de aanmaning-dagvaarding. Voor het proces-verbaal van niet-betwisting is dit 35,62 €

Indien het in te vorderen bedrag tussen de 301 - 650 € ligt wordt 124.96 € gerekend voor de aanmaning-dagvaarding. Voor het proces-verbaal van niet-betwisting is dit 57 €.

Indien het in te vorderen bedrag tussen de 650 - 2000 € ligt wordt 139.20 € gerekend voor de aanmaning-dagvaarding. Voor het proces-verbaal van niet-betwisting is dit 71,24 €.

Indien het in te vorderen bedrag meer dan  2000 € bedraagt wordt 153.38 € gerekend voor de aanmaning-dagvaarding. Voor het proces-verbaal van niet-betwisting is dit 85.42 €.

Aanleg dossier + positief advies van de advocaat kost 60 €

- Bij regeling krijgt u een creditnota en terugbetaling van de kosten (uitgezonderd aanleg dossier + advies).

- De vergoeding van Bureau Lampaert is het interest en schadebeding (exl. btw), hetgeen boven het factuurbedrag ligt.

- Stel dat er na de aanmaning-dagvaarding een betwisting komt ontvangt u een creditnota voor de niet-verbruikte provisie.

- Indien zou blijken dat tegenpartij compleet insolvabel is en de procedure wordt niet opgestart zal u eveneens een creditnota ontvangen (uitgezonderd aanleg dossier).

- Indien er een solvabiliteitsonderzoek zou plaatsviden en het is negatief kan mogelijk 50 euro ingehouden worden door de gerechtsdeurwaarder. 

- Mogelijk kan een bijkomende provisie gevraagd worden voor verdere uitvoering van het dossier.

2 INCASSO-AANMANINGEN (aansluitend de gerechtelijke procedure) /No Cure, No Pay

 U kiest voor de gewone incassoprocedure. Bureau Lampaert verstuurt 2 aanmaningen zowel per post als per mail. Aansluitend zal de gerechtsdeurwaarder een aanmaning sturen. Indien uw klant niet reageert zal de gerechtelijke procedure gestart worden. Dit is het gemakkelijkste luik. Uitvoering van het vonnis loopt niet altijd van een leien dakje (lees de solvabiliteit van uw klant).

Bureau Lampaert kan u garanderen dat u bij b-2-b transacties geen gerechtsdeurwaarderskosten noch advocaatkosten zal betalen bij niet-inning (dit wordt intern op een andere manier geregeld). Als blijkt dat uw klant overladen is met schulden zullen we sowieso de gerechtelijke procedure niet opstarten. U kan wel opdracht geven om toch de gerechtelijke procedure op te starten, in dat geval dient u in te staan voor alle kosten. 

Bij b-2-b zal u een kleine bijdrage dienen te betalen voor het positief advies in de ios-procedure, nl. 40 €, een fractie van hetgeen normaliter gerekend wordt. Bij niet-inning zal u hier evenmin gerechtsdeurwaarderskosten dienen te betalen bij niet-betwiste onuitvoerbare dossiers.

Indien het bedrag hoger is dan 10000 € is de commissie slechts 6 % op de geïnde gelden, 8 % als het bedrag tussen 3000 en 10000 € ligt. Minder dan 3000 € betaalt u 10 %  op de geïnde gelden (inning bij betaling op uw rekening en / of op de rekening van Bureau Lampaert).  Deze kosten worden grotendeels gedekt door het interest en schadebeding.

Bij uitvoerbare vonnissen (door de klant zelf bekomen) en / of begeleiding bij uitdrijving (niet-betaling huur) is  een opstartkost  van 100 euro verschuldigd.

2 HERINNERINGEN (in uw naam) + 2 INCASSO-AANMANINGEN (aansluitend de gerechtelijke procedure) / No Cure, No Pay

 Sinds 01/09/2023 dient er bij b-2-c dossier een andere werkwijze gehanteerd te worden. Een eerste aanmaning dient steeds kosteloos verstuurd te worden met vermelding van de mogelijke kosten.  Bureau Lampaert kan uw aanmaningen en ingebrekestellingen (in uw naam) opnemen in het totale incassoproject. Zodoende worden er 4 aanmaningen verstuurd ipv 2 alvorens het overgedragen wordt aan de gerechtsdeurwaarder. Bij niet-inning betaalt geen aanmaning, geen ingebrekestelling, geen incasso- en uitvoerinskosten in zowel de minnelijke als de gerechtelijke fase (bij niet-betwiste dossiers (dit wordt intern op een andere manier verrekend)).

Indien er betaling komt in de eerste fase (aanmaning en / of ingebrekestelling) betaalt u slechts 5 %, vanaf opstart in de tweede fase is de normale commissie verschuldigd.

 Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Voor het 2de semester 2023 bedraagt de toepasselijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 12 %. De wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5.25 %.

(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000)

 

 

 

Incasso… soms kan het helaas niet anders

Toegegeven, er zijn aangenamere bezigheden dan het sturen van aanmaningen en afrekeningen met bijkomende kosten. Maar soms moet het gewoon. Iedere dag blijkt dat sommige afnemers zich gewoon niet aan de afspraken houden en hun rekeningen niet correct betalen. U bent het aan uzelf en uw onderneming  verplicht hierop te reageren.
De diensten van Bureau Lampaert zijn voor u in dat geval de beste oplossing: u hoeft geen extra tijd te besteden aan dergelijke vervelende zaken en bovendien wordt de relatie met uw klant minder verstoord als een extern bureau dit doet

Start nu direct met uw eerste dossier!

No Cure, No Pay – zélfs bij juridische invordering!

Uw debiteur betaalt zijn facturen al niet… dan is het vooruitzicht op bijkomende kosten bijzonder onaangenaam als blijkt dat de klant niet wil of kan betalen. Daarom biedt Bureau Lampaert u een unieke no Cure no Pay garantie: als in een dossier niet kan worden overgegaan worden tot inning na de standaard invorderingsprocedure betaalt u nooit iets. Maar wij gaan verder: zélfs bij gerechtelijke invordering betaalt u meestal niet als de klant toch niet betaalt wanneer blijkt dat hij compleet insolvabel is!

Meer over onze unieke "no cure no pay" garantie

Combinatie van persoonlijke aanpak en doorgedreven hoogtechnologische controle

U wordt geïnformeerd bij iedere actie, een mail ontvangt u automatisch. U krijgt zelfs een mail bij het uitvoeren van een controle. Bij de uitvoering bij de gerechtsdeurwaarder wordt u ook maximaal geïnformeerd.

Bureau Lampaert hanteert geen minimum berag om een dossier op te starten. Wij werken zowel voor KMO's, b-2-b, b-2-c, artsen, kinesisten, scholen, achterstalligen huren, enz....

Bij betwiste zaken hanteren de advocaten minimale kosten om conclusies te maken. De gerechtsdeurwaarder zal in dat geval eveneens een provisie vragen voor de dagvaardingskosten. Bij positief vonnis en voldoende uitvoeringsmogelijkheden worden deze kosten gerecupereerd.

U kan uw dossiers zelf inbrengen oftewel doet Bureau Lampaert dit voor u.

Debiteuren in het buitenland

Invordering van openstaande facturen in het buitenland is niet altijd vanzelfsprekend. Bureau Lampaert stuurt zelf twee aanmaningen (per post en per mail), aansluitend wordt een brief gestuurd van de gerechtsdeurwaarder. In Nederland werken we nauw samen met een landelijk gerechtsdeurwaarderskantoor. Een dossier kunnen we naar Belgisch Recht uitvoeren in NL, nadeel is wel dat alle kosten, zonder garantie op recuperatie,  op voorhand dienen betaald te worden. Per dossier kan een offerte opgemaakt worden. Een soortgelijke werking is mogelijk in de meeste landen van de Europese Unie.

Voor onze Nederlandse opdrachtgevers

Als ondernemer heeft u heel wat klanten in België. Het is fijn als uw facturen netjes betaald worden binnen de gestelde termijn. 

Soms wordt dit vergeten, op dit moment beginnen de moeilijkheden. De wetgeving is ietwat verschillend tussen Nederland en België.

Bij b-2-b transacties (onbetwiste dossiers) wordt gebruik gemaakt van de ios-procedure. Een procedure waarbij een aanmaning-dagvaarding na een vijftal weken omgezet wordt in een uitvoerbaar vonnis.

Een positief adviess wordt verleend door één van de advocaten waarmee we samenwerken. 

Bij b-2-c dossiers dient een advocaat aangesteld te worden en moet een vonnis bekomen worden via de bevoegde Rechtbank. Bureau Lampaert zorgt via de gerechtsdeurwaarder voor uitvoering van het vonnis.

Bureau Lampaert kan u helpen om deze problemen op te lossen. 

Bilansoft.be

Bilansoft.be, het meest gebruiksvriendelijke facturatieprogramma. Bilansoft.be heeft gestreefd om een programma te ontwikkelen op maat van de bedrijfsleider. Via het dashboard kan u in één oogopslag zien wat u maandelijkse resultaten zijn. Via Bilansoft kan u realiseren : 

ν  Facturen en Creditnota's

ν  Klanten en leveranciers

ν  Heel je team aan boord

ν  Herinneringen

ν  Inkomende facturen

ν  Product catologus

ν  Boekhouding

ν  Rapportering

ν  Bank

Door op bovenstaand logo bilansoft te klikken kan u de mogelijkheden van dit gebruiksvriendelijk facturatieprogramma ontdekken. De uitgebreide info kan u vinden op bilansoft.be .

De gebruikers van Bureau Lampaert kunnen (indien gewenst) dit programma zo goed als gratis gebruiken. U dient jaarlijks 50 euro (exl. btw) te betalen voor opslag.  Bovendien heeft u geen contract. Na verloop van deze periode krijgt u een nieuw betalingsverzoek, na betaling krijgt u de factuur. Als u niet betaalt gaan we er van uit dat u wellicht uw zelfstandige activiteiten gestopt heeft, geen gedoe met opzegbrieven. 

Bureau Lampaert maakt uw account gebruiksklaar (uitgez. import producten, klanten en leveranciers) . U dient enkel maar een lege factuur te sturen, het nodige wordt gedaan. U dient ook te zeggen als de btw-aangifte maandelijks of per kwartaal dient te gebeuren. Deze gegevens kan u sturen naar jan.lampaert@dcbl.eu. 

Bovendien kunnen we uw account dusdanig instellen om uw rappels conform de vigerende wetgeving te laten verlopen. Met één muisklik kan u de wanbetalers overdragen naar Bureau Lampaert. Na ontvangst van uw accountgegevens kan u zelf uw login aanpassen.

De gebruikers van Bilansoft.be genieten van de voordelige incasso-tarieven van Bureau Lampaert.