DCBL Incasso ( Bureau Lampaert / Incasso-team) : invorderen van uw openstaande facturen

Als bedrijfsleider zit u op rozen… de zaken gaan goed, al uw klanten betalen correct en op tijd, u hebt niets om u druk over te maken. Geen vuiltje aan de lucht dus… Was het maar waar!

Openstaande facturen wegen op uw bedrijf - Incasso tegen minimale kosten, maximaal resultaat

Jammer genoeg wordt iedere zelfstandige en bedrijfsleider regelmatig met de realiteit geconfronteerd: onbetaalde rekeningen, openstaande facturen die ondanks herhaalde beloftes niet worden betaald, klanten die met uitvluchten de boot proberen af te houden. Dergelijke praktijken zorgen niet enkel voor veel kopzorgen, zij kunnen daadwerkelijk uw bedrijf of organisatie in de problemen brengen, of ze kunnen de groei van uw onderneming in de weg staan.

Op zekere dag verliest u uw geduld… een advocaat inschakelen dan maar. U merkt dan dat de erelonen al snel oplopen – vaak hoger dan het in te vorderen bedrag – en dat een gerechtelijke procedure lang duurt. Véél te lang… zonder dat u weet wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd met uw dossier en wat de stand van zaken is. En u hebt zelf het geld dringend nodig! In het ergste geval gaat de klant failliet en draait u zelf op voor erelonen en kosten… U had gehoopt te krijgen waar u recht op had… en bent andermaal het slachtoffer.

Onbetaalde facturen innen kan gelukkig ook anders : sneller, met volledige duidelijkheid over de stand van zaken, met maximaal resultaat en vooral zonder kost voor u bij niet-inning, zelfs bij gerechtelijke invordering (niet betwistte dossiers)

DCBL incasso heeft als gespecialiseerd incasso kantoor een unieke benadering voor het invorderen van onbetaalde facturen. Via ons Incasso-Team platform worden alle debiteuren snel en kordaat aangepakt. Zonder juridische procedure als het kan, mét gerechtelijke invordering als het moet.

Ons uniek netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders wordt ingeschakeld als het nodig is. Mocht in een onbetwist dossier toch geen inning mogelijk zijn wegens insolvabiliteit, dient u noch advocaatkosten, noch kosten voor de gerechtsdeurwaarder te betalen. Dit is mogelijk omdat wij werken met een systeem van kostendekking, waardoor geleverde prestaties van advocaten en gerechtsdeurwaarders los van uw dossier vergoed worden.

Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Voor het 2de semester 2023 bedraagt de toepasselijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 12 %. De wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5.25 %.

(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000)

 

De consumentenwet.

Op 23 mei 2023 is de meest recente consumentenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatblad, vanaf 01 september 2023 is deze van kracht. 

Dat houdt in dat de kosten bij een openstaande schuld beperkt moeten blijven. De ondernemer dient na de vervaldatum van de factuur een eerste gratis herinnering te versturen. Tussen de vervaldatum van de factuur en de aanmaning mogen geen kosten aangerekend worden. Een tweede herinnering (ingebrekestelling) mag ten vroegste 15 dagen na de eerste aanmaning verstuurd worden.

Op uw eerste aanmaning (zonder bijkomende kosten) dient u duidelijk te vermelden welke kosten bij zullen bijkomen bij een volgende aanmaning.

Bij gerechtelijke invordering dient de aanmaning met vermelding van de kosten onderdeel te zijn van het dossier.

De kosten zijn geplafoneerd.

1) de verwijlinteresten die niet hoger mogen zijn dan de interest tegen de referentie - interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som, en / of 

2) Bij een bedrag van maximaal 150 euro mag er een forfaitaire schadevergoeding bijkomen van maximaal 20 euro.

3) bij een bedrag tussen 150,01  en 500 euro mag er een forfaitaire schadevergoeding van maxiaal 30 euro bijkomen. Een schadebeding van 10 % van het verschuldigde bedrag mag eveneens bijgeteld worden.

3) Bij een bedrag hoger dan 500,01  euro mag er maximaal 65 euro bijkomen plus een schadebeding van 5 % met een maximaal van 2000 euro.

De extra kosten mogen niet gerekend worden bij een CSR, afbetalingsplan en / of betwisting.

Het is heel belangrijk om de factuurvoorwaarden zo duidelijk mogelijk te vermelden en deze in tijd te beperken. Een bijkomend hulpmiddel is credit management. De opvolging van de factuur wordt duidelijk in goede banen geleid. Dit zal het aantal wanbetalers drastisch beperken.

Het meest voordelige voor u

U verstuurt zelf uw factuur en een aanmaning. Wij versturen een ingebrekestelling voor u met uw briefhoofd en uw logo (de centen rechtstreeks op uw rekening). Dit kost minder dan een aangetekend schrijven. Bij niet-betaling wordt het automatisch een incassodossier. Een volledige opvolging is eveneens mogelijk. 

Credit Management en Incasso : een combinatie die het aantal wanbetalers drastisch zal beperken. 

Een doorgedreven administratie is de basis van uw succes. 

Een correcte opvolging begint bij het versturen van uw factuur.

Iedereen heeft wellicht klanten die nooit uw factuur ontvangen.

Het versturen van herinneringen neemt echter veel van uw kostbare tijd in beslag, tijd die u kan gebruiken om uw zaak verder uit te bouwen.

Zoals u weet dient u bij b-2-c transacties 2 herinneringen te sturen, dit zonder bijkomende kosten voor uw klant (consumentenwet verschenen in staatsblad juni 2023).

Bureau Lampaert kan u hierbij helpen.

Uw klant betaalt vlot en blijft klant.

Zowel de factuur, de aanmaning en ingebrekestellingen worden in uw naam verstuurd, dit conform uw factuurvoorwaarden. De centen komen rechtstreeks op uw rekening  terecht. U dient enkel de factuur (in pdf) te bezorgen aan Bureau Lampaert, het nodige wordt gedaan.

Indien u kiest voor de digitale versie betaalt u slechts 5 euro voor het volledige traject.

Uiteraard kan u ook kiezen voor de uitgebreide versie. Uw klant krijgt in dat geval zowel de digitale en de papieren versie. Deze versie kost maximaal 10 euro (factuur : 4 euro - aanmaning : 3 euro - ingebrekestelling (niet aangetekend) : 3 euro).

 

 

Een belmoment na het versturen van de ingebrekestelling is eveneens mogelijk, dit tegen uurtarief.

Uiteraard is het belangrijk dat u het systeem afblokt bij ontvangsten. Bij iedere actie wordt u desgewenst automatisch geïnformeerd.

Overdracht naar incasso.

Bij het laatijdig versturen van uw facturen en herinneringen is uw klant er van overtuigd dat u de centen niet nodig heeft. Hij zal blijven uitstellen.

Nog nooit waren er meer falingen. Bij een kordate opvolging heeft meer kans om uw zuurverdiende centen te recupereren.

 Meer inlichtingen kunt u daaromtrent bekomen op het nummer +32 499 700 715 oftewel via mail : jan.lampaert@dcbl.eu  oftewel info@incasso-team.eu

U kiest om direct tot incasso over te gaan, u beslist.

 

JOBS

Incasso-Team / Bureau Lampaert / DCBL Incasso zoekt voor gans België zelfstandig vertegenwoordigers (u dient over een btw-nummer te beschikken). Ons product kan perfect gecombineerd worden met uw bestaande portefeuille. Goede verdiensten, bel 0499 700 715 voor bijkomende inlichtingen.

Ontdek hier meer over onze werkwijze

Incasso… soms kan het helaas niet anders

Toegegeven, er zijn aangenamere bezigheden dan het sturen van aanmaningen en afrekeningen met bijkomende kosten. Maar soms moet het gewoon. Iedere dag blijkt dat sommige afnemers zich gewoon niet aan de afspraken houden en hun rekeningen niet correct betalen. U bent het aan uzelf en uw onderneming  verplicht hierop te reageren.
De diensten van DCBL Incasso zijn voor u in dat geval de beste oplossing: u hoeft geen extra tijd te besteden aan dergelijke vervelende zaken en bovendien wordt de relatie met uw klant minder verstoord als een extern bureau dit doet

Start nu direct met uw eerste dossier!

no Cure, no Pay – zélfs bij juridische invordering!

Uw debiteur betaalt zijn facturen al niet… dan is het vooruitzicht op bijkomende kosten bijzonder onaangenaam als blijkt dat de klant niet wil of kan betalen. Daarom biedt DCBL Incasso u een unieke no Cure no Pay garantie: als in een dossier niet kan worden overgegaan worden tot inning na de standaard invorderingsprocedure betaalt u nooit iets. Maar wij gaan verder: zélfs bij gerechtelijke invordering betaalt u meestal niet als de klant toch niet betaalt wanneer blijkt dat hij compleet insolvabel is!

Meer over onze unieke "no cure no pay" garantie

Combinatie van persoonlijke aanpak en doorgedreven hoogtechnologische controle

U wordt geïnformeerd bij iedere actie, een mail ontvangt u automatisch. U krijgt zelfs een mail bij het uitvoeren van een controle. Bij de uitvoering bij de gerechtsdeurwaarder wordt u ook maximaal geïnformeerd.

Soms duurt de uitvoering iets langer, in dit geval bent u wellicht niet de enige begunstigde. Soms is het beter een uitvoering op de agenda te plaatsen tot de situatie bij de tegenpartij gebeterd is.

Het is nutteloos om tekeer te gaan zoals een olifant in een porseleinkast. In de meeste gevallen is er gemeenschap van beslag en zijt u geen bevoorrechte schuldeiser. Omzichtigheid is geboden. 

DCBL incasso / Incasso-team heeft maar één doel, nl. het recupereren van uw centen.

Inlichtingen op het nummer +32 499 700 715